13/06/2019

Vladimir Ilić


Vladimir Ilić je apsolvent pedagogije sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom. Proveo je 2 godine u prihvatnim centrima za izbeglice i migrante na jugu Srbije pružajući psiho-socijalnu prvu pomoć deci u tranzitu. Već 5 godina je volonter Nacionalnog udruženja dece obolele od raka gde pomaže deci i njihovim roditeljima u procesu lečenja.

U muzičkom studiju za decu i roditelje Musicorn uspeva da spoji svoju ljubav prema muzici i svoj entuzijazam u radu sa decom gde, koristeći muziku kao motivaciju, radi kako na vaspitanju tako i na psiho-motornom razvoju dece, a posebno dece sa smetnjama u razvoju.