10/01/2022

Tempo

Tempo je razvojno podsticajni program koji ima za cilj da ujedini defektološki rad uz muzičku pratnju.

Program je podeljen u dva segmenta rada:

 •   defektološki tretman
 •   reedukacija psihomotorike
 • Dete putem pokreta spoznaje sebe, drugog, socijalnu sredinu i svet koji ga okružuje. Reedukacija psihomotorike upravo koristi pokret i opažaj kao osnovno sredstvo komunikacije između deteta i terapeuta. Usmerena je na razvoj onih sposobnosti koje detetu omogućavaju da ovlada sopstvenim telom i samim tim da može da osmisli i organizuje pokret tako da on bude svrsishodan.
 • Tretman reedukacije psihomotorike ima za cilj da razvije, poboljša i unapredi razvoj onih struktura, funkcija i obrazaca ponašanja koji detetu nedostaju kako bi se osposobilo za razvoj punog potencijala.
 • Muzika u tretmanu reedukacije psihomotorike ima značajnu ulogu. Zbog svoje strukture sadržaja, muzika podstiče motivaciju i pridruživanje pažnje.
 • Vežbe reedukacije psihomotorike su jasno definisane, terapeut prepoznaje jake strane deteta i nadograđuje zadatke na njih. Njima se podstiče celokupan razvoj; dete jača samopouzdanje; poboljšava motoriku i govor; spoznaje gestualni i objektivni prostor.
 • Vežbe reedukacije psihomotorike preporučuju se kod:
  • Dece sa usporenim i disharmoničnim razvojem;
  • Dece sa teškoćama u govoru, jeziku i učenju;
  • Dece iz autističnog spektra;
  • Dece sa poremećajima pažnje i ponašanja;
  • Dece sa intelektualnim teškoćama;
  • Dece sa dispraksičnim teškoćama.
 • Rezultat tretmana zavisi od vrste i težine poteškoće kod deteta, kontinuiteta rada i saradnje sa roditeljima.

Ovaj program, pod mentorstvom našeg stručnog tima, vodi:

Marija Karkić je master defektolog-somatoped i reedukator psihomotorike. Završila je osnovne i master studije za senzomotoričke i motoričke smetnje i poremećaje na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. Pored toga, završila je i obuku za reedukaciju psihomotorike po modelu prof. dr Svetomira Bojanina. Volontirala je i radila u nekoliko udruženja za pomoć deci sa teškoćama u razvoju.

Marija smatra da igra i pokret predstavljaju osnovu učenja i razvoja kod dece, i da je njih nemoguće odvojiti od muzike koja ima višestruke dobrobiti po dete. Te, u skladu sa tim, u Musicornu vidi savršenu priliku kako za spoj ta tri, tako i za lični napredak i usavršavanje u svetu muzikoterapije.

Rezervišite besplatan probni termin na vreme, program počinje u februaru 2022.

Za decu koja već pohađaju muzikoterapijske tretmane predviđen je dodatni popust od 20% za ovaj dodatni termin.

Za sve informacije kontaktirajte nas na 0641519062 (Viber, Whatsapp)