Tražimo saradnika u terapiji (rok za prijavu do 20.09.2022.)

Naziv pozicije: Saradnik u
terapiji          

Zanimanje: psiholog, pedagog, defektolog, logoped

Mesto rada: Niš

Nivo kvalifikacije: Osnovne akademske studije (najmanje 180
ESPB)

Broj traženih lica: 1

Rok za prijave: do 20.09.2022. u 00:00

Početak obuke: 01.10.2022.

Način realizacije obuke:

Osposobljavanje za samostalni rad u okviru individualnih i grupnih
muzikoterapijskih tretmana.
Mogućnost sticanja iskustva iz metodologije i prakse u radu sa decom sa
poteškoćama u razvoju.
Razvoj timskog duha, ličnih kompetencija i kreativnosti. Nakon obuke, zaposleni
će biti osposobljen za samostalno obavljanje posla pod mentorstvom.

Opis posla:

Sprovođenje muzikoterapijskih tehnika u radu sa decom sa razvojnim
poteškoćama kroz individualne i grupne tretmane. Opservacija, skrining i
evaluacija tretmana. Savetodavni rad sa roditeljima/starateljima dece sa
razvojnim poteškoćama.

Ostali uslovi:

Obavezno osnovno iskustvo u sviranju gitare i/ili klavijature (formalno
obrazovanje nije neophodno).

Poznavanje rada na računaru: Word, Power Point, Google Drive.

Svi zainteresovani mogu poslati CV i Motivaciono pismo na email: [email protected]

Selekcija će se izvršiti kroz tri kruga: 1. Prijava 2. Testiranje 3. Intervju