26/11/2020

Nikolija Bogdanović

Nikolija Bogdanović je diplomirani muzički teoretičar i pedagog. U periodu studija na FU u Nišu  izdvojila se kao jedan od najuspešnijih studenata, osvojivši brojne nagrade na Međunarodnim takmičenjima komplementarnog klavira, drugu nagradu iz predmeta Harmonija sa harmonskom analizom, kao i Povelju Fakulteta umetnosti u Nišu, za izuzetan umetnički i kulturni doprinos. Aktivan je član Ženskog akademskog hora SKC-a u Nišu, predsednik obnovljenog udruženja Muzička omladina grada Niša, kao i ambasador kulture Univerziteta u Nišu. Njena uža profesionalna interesovanja su pedagoški rad sa decom u korelaciji sa psihološkim istraživanjima, kao i metodika nastave muzičkih predmeta. Kao neko ko uvek teži višem i boljem, smatra da je jako bitna upornost, predanost, a najviše motivacija u konstantnom unapređenju sopstvenih i tuđih potencijala.