13/06/2019

Nikola Roy


Nikola Roy Chaudhury je svoja interesovanja prema psihologiji i muzici uspeo da ujedini u studiju Musicorn, gde je počeo da radi kao psiholog tokom master studija iz psihoterapije. Bavi se pružanjem intervencije u vidu rane stimulacije kod dece sa poteškoćama u razvoju, integrisanim metodama muzikoterapije i Floortime terapije. Doktorand je na Filozofskom fakultetu u Nišu. Autor je AlphatoneVR programa psihofizičke relaksacije. Smatra da je zajednički činilac muzike i mentalnog zdravlja harmonija, i ovaj sklad nastoji da postigne u radu sa decom.