16/01/2022

Nataša Milanović

Nataša Milanović je socijalni pedagog. Osnovne i master studije pedagogije završila je na Filozofskom fakultetu u Nišu. U toku studija imala je prilike da se upozna sa alatima i metodama pedagoškog rada i da razvije veštine planiranja i programiranja vaspitno-obrazovnog rada. Muzičkom studiju Musicorn se pridružuje jer muzikoterapiju vidi kao kreativni i inovativni pristup u radu sa decom,  dok timu svakodnevno doprinosi svojim organizacionim veštinama i odličnom kominikacijom sa klijentima.