27/11/2020

Milica Stanojević

Milica Stanojević diplomirala je novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Nišu. Tokom svog obrazovanja stekla je izuzetne komunikološke veštine i medijsku pismenost. Kroz analizu različitih sadržaja, primetila je da je tema o deci sa poteškoćama u razvoju i njihovim potrebama zanemarena u medijima, što joj je dalo podsticaj da bude deo našeg tima i da svoj doprinos.
Volontirajući na Dečjoj internoj klinici u Nišu, i pružajući podršku deci sa zdravstvenim poteškoćama, zaključila je da je izuzetno važno raditi na njihovom kako mentalnom, tako i socijalnom razvoju, jer je dečiji osmeh jedna velika pobeda zajednice.

Veruje da je muzika neizostavni deo života, da deluje na naša najdublja osećanja, i da pozitivno utiče na raspoloženje i duh, stoga je rad u Musicornu ispunjava, jer se kroz muzikoterapiju dešava muzička magija.
Istovremeno, zahvalna je i svim društvenim organizacijama koje pomažu deci, i rade na poboljšanju njihovog života, takav aktivizam je inspiriše i daje nadu da društvo ipak teži ka boljem.