14/06/2019

Marina Đorić


Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu, a svoje školovanje nastavila u Centru za razvoj psihodrame i psihoterapije, kao edukant za saradnika/savetnika iz psihodinamske psihoterapije odraslih u psihodinamskoj, odnosno psihoanalitičkoj terapiji. Radno iskustvo sticala kroz rad u nastavi kao profesor psihologije u gimnazijama “Bora Stanković” i “Stevan Sremac” u Nišu, kao i kroz rad personalnog asistenta u Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom. Uz to, na poziciji asistenta u nastavi u Školi sa domom učenika Bubanj, sa entuzijazmom, prepoznala značaj praktičnih veština za animaciju i pravilan način pružanja podrške detetu, kako bi se razvili ukupni potencijali ove dece.

Ističe razumevanje kao prvo sredstvo osvešćivanja svih problema.