10/01/2022

Marija Karkić

Marija Karkić je master defektolog-somatoped i reedukator psihomotorike. Završila je osnovne i master studije za senzomotoričke i motoričke smetnje i poremećaje na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. Pored toga, završila je i obuku za reedukaciju psihomotorike po modelu prof. dr Svetomira Bojanina. Volontirala je i radila u nekoliko udruženja za pomoć deci sa teškoćama u razvoju.

Smatra da igra i pokret predstavljaju osnovu učenja i razvoja kod dece, i da je njih nemoguće odvojiti od muzike koja ima višestruke dobrobiti po dete. Te, u skladu sa tim, u Musicornu vidi savršenu priliku kako za spoj ta tri, tako i za lični napredak i usavršavanje u svetu muzikoterapije.