Izlaganje na simpozijumu o muzikoterapiji na prvom internacionalnom kongresu dečije i adolescentne psihoterapije

 

Sarajevo, 20.10.2018. Na prvom internacionalnim kongresu dečije i adolescentne psihoterapije “Mesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i blagostanja dece i adolescenata” u Sarajevu u periodu od 18.-19.10.2018. se okupio veliki broj stručnjaka iz ove oblasti.

 

 

 

 

 

Na simpozijumu o muzikoterapiji i terapijskoj primeni muzike i zvuka govorili su:

Thomas Deleu
“Muzika kao pomoć u oslobađanju teških emocija”

Koraljka Janeković
“Zvukoterapija u rehabilitaciji adolescenata s posebnim
potrebama i mentalnim poremećajima”

Alma Lepir
“Klik program primjene zvuka u radu sa djecom”

Nikola Roy Chaudhury,
“Efekti muzikoterapije na razvoj dece sa neurorazvojnim poteškoćama” (ko-autor Ivana Ilić)