ISTRAŽIVANJE: Efekti muzikoterapije na razvoj kod dece sa neurorazvojnim poteškoćama, kvantitativni prikaz rezultata

Predstavljamo vam kvantitativne rezultate našeg dosadašnjeg rada dobijene istraživanjem “Efekti muzikoterapije na pravilan razvoj dece sa neurorazvojnim poteškoćama” koje je predstavljeno na simpozijumu o muzikoterapiji na First International Congress Of Child And Adolescents Psychotherapy, objavljeno od strane bhidapa.ba i nagrađeno od strane Društva Psihologa Srbije nagradom “Josip Berger”.