Gostovanje u emisiji Pravac 202: Terapija zvukom, Radio Beograd 202

Terapija zvukom je oblik vibracione medicine i jedan od najstarijih oblika lečenja. Zasniva se na naučnim principima da sve ćelije u našem telu, vibriraju, preciznom frekvencijom kada su zdrave i disonantnom frekvencijom kada nisu. Korišćenje podešenih instrumenata, sa dubokim vibracijama, može uravnotežiti ove disonantne frekvencije i vratiti ih u harmoniju. Sem toga, postoji i muzikoterapija koja predstavlja skup tehnika koje u dijagnostičke, terapijske i preventivne svrhe koriste muziku. O tome kako zvuk i muzika mogu doprineti lečenju duše i tela govorimo danas u Pravcu

Sa vama je Jelena Knežević.

Izvor: RTS (https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/25/beograd-202/4710657/.html)