Tražimo saradnika u terapiji (rok za prijavu do 20.09.2022.)

Naziv pozicije: Saradnik uterapiji           Zanimanje: psiholog, pedagog, defektolog, logoped Mesto rada: Niš Nivo kvalifikacije: Osnovne akademske studije (najmanje 180ESPB) Broj traženih lica: 1 Rok za prijave: do 20.09.2022. u 00:00 Početak obuke: 01.10.2022. Način realizacije obuke: Osposobljavanje za samostalni rad u okviru individualnih i grupnihmuzikoterapijskih tretmana.Mogućnost sticanja iskustva iz metodologije i prakse u radu sa Read more about Tražimo saradnika u terapiji (rok za prijavu do 20.09.2022.)[…]

Grupe podrške za roditelje

Zašto su grupe podrške potrebne? Istraživanja u Srbiji beleže da mali broj roditelja koristi bilo kakav oblik podrške upućen direktno njima, a kao najčešće prepreke se izdvajaju: neodgovarajuće vreme održavanja programa, manjak slobodnog vremena usled stalne brige o detetu kao i nedostatak informacija o postojanju takvog programa (Rajić i sar., 2015) Potrebu za formiranjem grupa Read more about Grupe podrške za roditelje[…]