Gostovanje u emisiji Pravac 202: Terapija zvukom, Radio Beograd 202

Terapija zvukom je oblik vibracione medicine i jedan od najstarijih oblika lečenja. Zasniva se na naučnim principima da sve ćelije u našem telu, vibriraju, preciznom frekvencijom kada su zdrave i disonantnom frekvencijom kada nisu. Korišćenje podešenih instrumenata, sa dubokim vibracijama, može uravnotežiti ove disonantne frekvencije i vratiti ih u harmoniju. Sem toga, postoji i muzikoterapija Read more about Gostovanje u emisiji Pravac 202: Terapija zvukom, Radio Beograd 202[…]