ISTRAŽIVANJE: Efekti muzikoterapije na razvoj kod dece sa neurorazvojnim poteškoćama, kvantitativni prikaz rezultata

Predstavljamo vam kvantitativne rezultate našeg dosadašnjeg rada dobijene istraživanjem “Efekti muzikoterapije na pravilan razvoj dece sa neurorazvojnim poteškoćama” koje je predstavljeno na simpozijumu o muzikoterapiji na First International Congress Of Child And Adolescents Psychotherapy, objavljeno od strane bhidapa.ba i nagrađeno od strane Društva Psihologa Srbije nagradom “Josip Berger”.

Slavimo 4. rođendan

Musicorn proslavlja 4. rođendan. Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svim dosadašnjim korisnicima naših programa i saradnicima, bez kojih ova priča ne bi bila kompletna. Radujemo se novim poduhvatima i nastavljamo sa željom da u budućnosti budemo još bolji.

Music moves me, European Music Therapy Day 2018

Ponosni smo što smo uspeli da u jednom danu okupimo prijatelje iz raznih gradova i snimimo pesmu Music moves me, koju je Albert Berman komponovao povodom European Music Therapy Day. https://www.musictherapyday.com/theme/music-moves-me-2018 The song has been performed by music therapist and professional team – Ivana Ilic, Nikola Roy Chaudhury, Marija Stojanovic, from Musicorn (music studio for Read more about Music moves me, European Music Therapy Day 2018[…]