Tražimo saradnika u terapiji (Moja prva plata)

Naziv pozicije: Saradnik u terapiji          

Zanimanje: psiholog, pedagog, defektolog, logoped

Mesto rada: Niš

Nivo kvalifikacije: Osnovne akademske studije (najmanje 180 ESPB)

Broj traženih lica: 1

Rok za prijave: 31.10.2021. na sajtu https://mojaprvaplata.gov.rs

Način realizacije prakse:

Osposobljavanje za samostalni rad u okviru individualnih i grupnih muzikoterapijskih tretmana.
Mogućnost sticanja iskustva iz metodologije i prakse u radu sa decom sa poteškoćama u razvoju.
Razvoj timskog duha, ličnih kompetencija i kreativnosti.
Mogućnost daljeg angažovanja na istoj poziciji.

Opis posla:

Sprovođenje muzikoterapijskih tehnika u radu sa decom sa razvojnim poteškoćama kroz individualne i grupne tretmane. Opservacija, skrining i evaluacija tretmana. Savetodavni rad sa roditeljima/starateljima dece sa razvojnim poteškoćama.

Ostali uslovi:

Neophodno je da kandidat prethodno nije bio u radnom odnosu po bilo kom osnovu.

Obavezno osnovno iskustvo u sviranju gitare i/ili klavijature (formalno obrazovanje nije neophodno).
Poznavanje rada na računaru: Word, Power Point, Google Drive.

Svi zainteresovani nas mogu kontaktirati ili poslati CV i Motivaciono pismo na email: [email protected]

Selekcija će se izvršiti u okviru realizacije programa Moja prva plata u toku oktobra 2021.

Sve informacije o programu kandidati mogu pronaci na linku: https://mojaprvaplata.gov.rs/kandidati

Poslodavac zadržava pravo da obavi intervju i počne sa uveđenjem u posao kandidata koji ispunjava sve uslove konkursa pre završetka selekcije na portalu Moja prva plata. Savetujemo zainteresovanima da požure sa prijavom.