Predavanje na Fakultetu umetnosti u Nišu

26. aprila 2018. godine održano je predavanje po pozivu “Motivaciona uloga muzike u pedagoškom i terapijskom kontekstu” za studente i profesore Fakulteta umetnosti u Nišu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: