13/06/2019

Nikola Roy


Nikola Roy Chaudhury je svoja interesovanja prema psihologiji i muzici uspeo da ujedini u studiju Musicorn gde je počeo da radi kao psiholog tokom master studija iz psihoterapije. Bavi se pružanjem intervencije u vidu rane stimulacije kod dece sa poteškoćama u razvoju integrisanim metodama muzikoterapije i Floortime terapije.

Bio je predavač na događajima: Internet – dobar sluga, loš gospodar (Univerzitet u Nišu), Umetnost i mentalno zdravlje (SKC Niš), Noć istraživača (Niš), First international congress of child and adolescent psychotherapy (Sarajevo). Prvi dobitnik nagrade Društva psihologa Srbije “Josip Begrer” za najbolji master rad iz psihologije primenjene u praksi 2018. godine.

Demonstrator je na predmetu Psihologija interneta i doktorand na Filozofskom fakultetu. Autor je AlphatoneVR programa psihofizičke relaksacije. Smatra da je zajednički činilac muzike i mentalnog zdravlja harmonija, i ovaj skalad nastoji da postigne u radu sa decom.