Izlaganje na simpozijumu o muzikoterapiji na prvom internacionalnom kongresu dečije i adolescentne psihoterapije

  Sarajevo, 20.10.2018. Na prvom internacionalnim kongresu dečije i adolescentne psihoterapije “Mesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i blagostanja dece i adolescenata” u Sarajevu u periodu od 18.-19.10.2018. se okupio veliki broj stručnjaka iz ove oblasti.           Na simpozijumu o muzikoterapiji i terapijskoj primeni muzike i zvuka govorili su: Thomas Deleu “Muzika Read more about Izlaganje na simpozijumu o muzikoterapiji na prvom internacionalnom kongresu dečije i adolescentne psihoterapije[…]