Izlaganje na simpozijumu o muzikoterapiji na prvom internacionalnom kogresu dečije i adolescentne psihoterapije

Sarajevo, 20.10.2018. Na prvom internacionalnim kongresu dečije i adolescentne psihoterapije “Mesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i blagostanja dece i adolescenata” u Sarajevu u periodu od 18.-19.10.2018. se okupio veliki broj stručaka iz ove oblasti. Na simpozijumu o muzikoterapiji i terapijskoj primeni muzike i zvuka govorili su: Thomas Deleu “Muzika kao pomoć u oslobađanju teških emocija” Read more about Izlaganje na simpozijumu o muzikoterapiji na prvom internacionalnom kogresu dečije i adolescentne psihoterapije[…]