Noć istraživača

Musicorn se 29. septembra 2017.godine na festivalu Noć istraživača predstavio zanimljivom pričom o migraciji u muzici, nacionalnim muzičkim obeležjima i mešanju sa bliskim i daljim narodima kroz vekove.